TÜRKİYE’DE AŞI PROGRAMININ GEÇMİŞİ – GÜNCEL AŞI TAKVİMİ NASIL OLUŞTU?

Aşılama, bulaşıcı hastalıkların azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması amacıyla toplumlar tarafından en yaygın kabul görmüş, en etkin ve en ekonomik girişimdir.

Türkiye’de ilk aşılama 1930’da Çiçek aşılaması ile başlamıştır. Yıllar içinde genişleyerek güncel haline ulaşmıştır.

Ülkemizde aşı takviminin gelişimi sırası ile;

• 1930: Çiçek aşısı

• 1937: Difteri, Boğmaca aşılaması

• 1952: BCG aşılaması

• 1963: Canlı polio aşılaması

• 1968: DBT aşılaması

• 1970: Kızamık aşılaması

• 1981: Genişletilmiş Bağışıklama Programı

• 1985: Türkiye Aşı Kampanyası

• 1989: Polio Eradikasyonu Programı

• 1995: Polio Ulusal Aşı Günleri

• 1996: Kızamık Aşısı Hızlandırma Kampanyası

• 1997: Polio Mop‐up

• 1998: Hepatit‐B Aşılaması ve son polio olgusu

• 2003: Kızamık Okul Aşı Günleri

• 2004: Erişkinlere tetanoz aşısı uygulanması gereken her durumda Td aşısına geçiş

• 2005: Kızamık Aşı Günleri

• 2006: Kızamıkçık, Kabakulak ve Hib aşısının programa eklenmesi, Hepatit B ergen aşılamasının başlatılması

• 2007‐2008: İlköğretim yaş gruplarının Hepatit B ve Kızamıkçık aşılarının tamamlanması

• 2008: Beş bileşenli (DaBT‐P/Hib) aşının kullanılmaya başlanması

• 2008 Kasım: 7 bileşenli Konjuge pnömokok aşısının takvime girişi

• 2009 Şubat: Anne‐yenidoğan Tetanoz Eliminasyonu

• 2010: İlköğretim 1. sınıfta Td ve Canlı polio aşısı yerine DaBT‐İPA aşısının uygulanmasına geçilmesi

• 2011 Nisan: 13 bileşenli konjuge pnömokok aşısının yapılmaya başlanması

• 2012 Kasım: Hepatit A aşısı

• 2013 Şubat ayında Su çiçeği aşısının güncel aşı programına eklenmesi ile süregelmiştir.

2020 yılı içinde yapılan değişiklikle ilkokul 1. sınıfta yapılan DaBT-İPA (karma) ve KKK (kızamık-kızamıkçık-kabakulak) aşıları 48. ayını dolduran çocuklara aile hekimlerince yapılmaya başlandı. Yani aşı 2 yıl öne çekilmiş oldu.

Bir ülkenin aşı takvimi sürekli güncellenir, teknolojik gelişmelere ve toplumun ihtiyaçlarına göre yeni aşılar eklenir, gerek kalmayanlar çıkarılır, zamanı veya doz sayısı düzenlenir. Yılların birikimi ve emeği ile oluşturulan bu takvime riayet etmek gerekir.

Hem kendi çocuğunuzun hem de toplumun sağlığı için aşılarınızı zamanında yaptırın.

Sağlıklı günler.