Türk Çocuklarının Persentil Büyüme Eğrisi-Erkek

Çocuğun  sağlık  değerlendirmesinde  en  önemli  kriterlerden  birisi  büyüme takibidir. Büyümede  önem  verdiğimiz  3  ölçüt  vardır. Kilo, Boy ve Baş çevresi. Her  toplumun genetik  özelliklerine  göre  farklı  bir  büyüme  potansiyeli  vardır. O  yüzden  her  ülke  kendi  toplumuna  ait  verilerden  elde  edilen  tabloları  kullanmalıdır. Bnezer nedenle erkek ve kız çocukların beden yapısı da farklı olduğu için cinsiyete göre de ayrı büyüme eğrilerine bakılır. Kolaylık olması nedeniyle kız çocuklarının büyüme eğrileri pembe, erkek çocuklarınki mavi olarak boyanır.

Ülkemizde Prof. Dr. Olcay Neyzi ve arkadaşlarının büyük  özveriyle 2008 yılında güncelledikleri  çalışmanın  verilerinden  faydalanılmaktadır.

Yukarıdaki tabloda her yaş için yüzdelik dilime karşılık gelen değerler yazı ile belirtilmiş.

Aşağıda başlıca yüzdelik dilimlerin ayrı ayrı eğriler halinde gösterildiği persentil eğrisini görüyorsunuz.

0-3 yaş erkek çocuk büyüme eğrisi

Persentil Eğrileri Nasıl Yorumlanır?

Tüm  ölçümler için 3. persentil  o yaş için normalin  alt  sınırı,  97. persentil o yaş için normalin üst  sınırı, 50. persentil  ise  Türk standartlarına göre o yaş  ve  ilgili  ölçüm  değeri için ortalama değerleri ifade  etmektedir. 3. persentil  herhangi bir yaştaki ölçülen  100 çocuktan 3.  sıradaki  en  kısa veya  en zayıf normal çocuğu  ifade  ederken, 97.persantil ise herhangi bir yaştaki ölçülen  100 çocuktan 97.  sıradaki  en  uzun veya  en kilolu normal çocuğu  ifade  eder. 50 persentil ise çocuğun topluma göre tam ortalama kilo veya boyda olduğunu gösterir. İstatistiksel olarak normal bu 3 ile 97 persentil arasına denmektedir. Diğer bir şekilde söylersek 3 persentilin altı anormal zayıf, 97 persentilin üstü anormal iri olduğunu söyleyebiliriz. Hemen belirteyim bu kabaca bir söylemdir. Çocuğun büyümesini değerlendirmede biz doktorlar farklı değerlendirmeleri de kullanmaktayız. Boya göre kilo, vücut kitle indeksi vb gibi. Ama bu konulara girip de kafanızı karıştırmaya gerek yok.