ÇOCUKLARDA DİSİPLİN ve SINIR KOYMA

♧Disiplin kavramı, genellikle gerçek anlamının dışında değerlendirilmekte ve çocuğun olumsuz davranışına tepki olarak cezanın kullanımı olarak algılanmaktadır.

♧Oysa disiplin, çocuğun davranışlarına katı sınırlar koymak ve onu her yönden kontrol altına almak değil, çocuğun kendi davranışlarının sonuçlarını kabul etmesine, sorumluluklar almasına ve öz denetim geliştirmesine yardımcı olmaktır. 

♧Disiplin, çocuğun olumlu davranışları ve alışkanlıkları öğrenmesini desteklemektir. ♧Disiplin, aile içerisinde denge ve düzenin oluşturulmasında önemli rol oynar.

♧Çocuğun birey olarak; aile ve toplum içindeki sınırlarını anlamasını sağlar.

♧Etkili bir disiplin oluşturabilmenin ilk koşulu ebeveyn ile çocuk arasında olumlu iletişimin sağlanmış olmasıdır. Olumlu iletişim ve sevgi altyapısı oluştuktan sonra tutum ve davranışlarla ilgili çerçeve çizmek ve sınırlar koymak daha kolay olacaktır.